fantasies on how to strike

FANTASIES ON HOW TO STRIKE [2018-2019]

Conceptual film, from April 27 2019 - may 2020 exhibited @Zeeuws Museum Middelburg.

[EN]

Fantasies On How To Strike is a short film on precarious labour that closely observes museum attendants in a Dutch museum. The film is based on a two-year research on precarious labour in the Netherlands and straddles the boundary between documentary and fiction. 

Museum attendants are in a constant double bind. On the one hand they have to be apparent to those who might be a risk, on the other hand no one should notice their presence. The attendants meet secretly in the hallways between rooms or talk in whispers when visitors’ attentions are on the artworks. It is a way of letting of steam after hours of solitude. It is also a means of sharing sensitive information like a sudden dismissal of a colleague. Everyone hopes to secure a fixed contract that may bring stability to their private lives, but chances are few. Still, most accept the unwritten rule of being available 24/7 and no one dares to call in sick.

Insecure work makes the attendants more and more vulnerable. The need to break out of the strangle hold of flexible contracts is growing stronger. Although they know they are easily replaced, they unite and launch a strike.

[NL]

Fantasies On How To Strike is een film- en onderzoeksproject over de manieren waarop precaire werkomstandigheden doorsijpelen in het dagelijks leven van arbeiders. De film focust op het werk van de museumsuppoost. Omdat het werk van de suppoost draait om zijn fysieke aanwezigheid, op een (meestal) publieke plek, is het een interessante casus om de realiteit van onzekere werkomstandigheden te onderzoeken en visueel te maken.

Precair werk gaat vaak gepaard met een verminderd gevoel van waardering en zelfrespect. Omdat alles tijdelijk is en er niets wezenlijks wordt opgebouwd – noch kennis, noch vertrouwen, noch relaties – bevindt de arbeider zich in een constant limbo. De precair werkende museumsuppoost belichaamt dit limbo in optima forma. Het werk behoeft weinig kennis en is relatief eenzaam en passief. Zodoende is de suppoost een groot deel van de dag aan het wachten totdat deze over is. De zekerheid van werk – een vast contract – is een belangrijke voorwaarde voor de suppoost om zich gewaardeerd te voelen. Het ontbreken ervan werpt de bewaker van kunst terug op zichzelf. En als je werk bestaat uit staan, in stilte, is dat niet altijd een gemakkelijke klus… Op scherpe wijze zoomt Fantasies On How To Strike in op de dagelijkse realiteit van de arbeider zonder (uitzicht op) een vast dienstverband.

Article on Fantasies On How To Strike in Metropolis M, no 2 2019, by Debbie Broekers:


Publication for @Boekman magazine december 2018, together with sociologist @Marguerite van den Berg:

Naast de film wordt een randprogramma georganiseerd waarin de film aanleiding is voor een gesprek over precaire arbeid. Hieronder een registratie van een avond bij Pakhuis De Zwijger (juni 2018) in de reeks Toekomst van Werk. Bij interesse in randprogrammering, mail naar: mail@lisetteolsthoorn.com

Producer: Lisette Olsthoorn | Research: Lisette Olsthoorn & Julia Jansen Script: Julia Jansen | Camera: Aafke Beernink | Editor: José van Koppenhagen | Sound design: Kamila Wójcik Sound on set: Jaap Sijben

Financial support: Gemeente Rotterdam, Zeeuws Museum, Amsterdams Fonds voor de Kunsten